GDPR CONSULTING LTD

ДЖИ ДИ ПИ АР КОНСУЛТИНГ ООД

 GDPR 2016/679 или Общ Регламент за защита на личните данни на ЕК

от 26 април 2016 г., публикуван на 4 май 2016 г. и влязъл в сила от 25 май 2016 г., 

с отложено действие на санкциите по регламента

от 25 май 2018 г.


 

Комисията за защита на личните данни е заявила на сайта си, че не е оторизирала нито една фирма, както е видно от тяхната публикация!


 

Комисия за защита на личните данни :

Важно съобщение относно провеждани обучения по новия европейски Общ регламент за защита на личните данни

09.11.2017

Във връзка с постъпила в Комисията за защита на личните данни информация относно провеждане на обучения по новия Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), Комисията информира администраторите и гражданите, че тя не е оторизирала нито една компания или обучителен център да провежда обучения в областта на защитата на личните данни, нито е одобрила обучителни програми за това. Администраторите нямат задължение да участват в такива обучения. Евентуалното участие на администратори в обучения е решение и отговорност на самите администратори.
 

ВИЖТЕ ПУБЛИКАЦИЯТА И НА САЙТА НА КЗЛД

Ние, от GDPR CONSULTING също не сме оторизирани от КЗЛД, но разполагаме с юристи, бизнес консултанти и консултанти по киберсигурност, познаващи най-добрите европейски практики и стандарти. Те ще ви преведат през бродовете на съответстията с изискванията на  Регламент 2016/679 за защита на личните данни, така че да сте максимално защитени, както вие така и вашите клиенти!

за връзка  mail to :  [email protected]

тел. +359 88 820 6819

Click here to revoke the Cookie consent